Sportowe urodziny

Nie wiesz się w jaki sposób zorganizować wyjątkowe urodziny dla swojego dziecka? Zachęcamy do zorganizowania sportowych urodzin u nas w klubie. Przygotowaliśmy ofertę dla najmłodszych uczestników, którzy mogą wybrać imprezę w stylu Kalisteniki i Ninja.

W ramach urodzin odbywa się lekcja wybranego sportu oraz gry, zabawy i poczęstunek. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonego trenera. Oferta organizacji urodzin skierowana jest do wszystkich dzieci, nie tylko tych co u nas trenują. Być może właśnie podczas urodzin dzieci zaszczepią się pasją do nowej dyscypliny sportowej.

Active Kids

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Opierają się one na ogólnym rozwoju dziecka, rozwoju jego kondycji już od najmłodszych lat, koordynacji ciała, stabilizacji, sprawności ruchowej i manualnej, ale także rozwoju umysłowym.

Kalistenika Kids

Zajęcia z wykorzystaniem ciężaru własnej masy ciała zawierające elementy gimnastyczne. Podczas treningów będziemy pracować nad poprawnym wykonywaniem ćwiczeń. Nie zabraknie na zajęciach rozwijania ogólnej kondycji, koordynacji, stabilizacji i siły co w późniejszym czasie prowadzi do nauki efektownych figur czy elementów gimnastycznych. Przez to, że program treningowy zawiera tylko elementy z wykorzystaniem własnej masy ciała jest on bezpieczny dla dzieci.

Ninja Kids

Biegi przeszkodowe urozmaicone wieloma przeszkodami do pokonania w jak najkrótszym czasie. Treningi przygotowują̨ do rożnego rodzaju biegów typu OCR czy Runmageddon. Podczas pokonywania przeszkód używamy siły mięśni, pracuje całe ciało, są̨ też idealną zabawą dla wszystkich fanów NINJA WARRIOR. Tory oraz przeszkody za każdym razem się̨ różnią̨ i dostosowane są̨ w taki sposób, aby umożliwić́ start zarówno poczatkującym, jak i osobom bardziej zawansowanym. Podczas tworzenia torów będziemy korzystać́ z rożnego rodzaju kółek, labiryntów, lin i drążków. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i idealnie będą̨ wzmacniać́ siłę̨, kondycję oraz wytrzymałość́.