Biegi przeszkodowe urozmaicone wieloma przeszkodami do pokonania w jak najkrótszym czasie. Treningi przygotowują̨ do rożnego rodzaju biegów typu OCR czy Runmageddon. Podczas pokonywania przeszkód używamy siły mięśni, pracuje całe ciało, są̨ też idealną zabawą dla wszystkich fanów NINJA WARRIOR. Tory oraz przeszkody za każdym razem się̨ różnią̨ i dostosowane są̨ w taki sposób, aby umożliwić́ start zarówno poczatkującym, jak i osobom bardziej zawansowanym. Podczas tworzenia torów będziemy korzystać́ z rożnego rodzaju kółek, labiryntów, lin i drążków. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i idealnie będą̨ wzmacniać́ siłę̨, kondycję oraz wytrzymałość́.